Skip Navigation Links
  MéhészetrõlExpand   Méhészetrõl
  MéhészeszközökExpand   Méhészeszközök
  SzolgáltatásokExpand   Szolgáltatások
  TartósításExpand   Tartósítás
  Web áruházExpand   Web áruház
  Hírek - akciókExpand   Hírek - akciók
  LetöltésExpand   Letöltés
 

Számít-hat ránk!

  • Számítógép-konfigurációk összeállítása,

  • Számítógépek átépítése, javítása, tanácsadás, karbantartása,

  • Szoftver instalállás, beállítás, vírus és spyware védelem,

  • Használt, működő alkatrészek forgalmazása,

  • Számítástechnikai hálózatok kiépítése, felügyelete,

  • Internet telepítés, konfigurálás,

  • Rendszerkarbantartás,

  • Szoftverek forgalmazása,

  • Adatarchiválás,

  • Adatmentés, vírusírtás

Fizető szolgáltatás:
Fizető, a garanciavállalás körébe nem tartozó, érvényes garanciajeggyel nem rendelkező termékekre vonatkozó szolgáltatás.

Átalánydíjas szolgáltatás:
Szolgáltatóval átalánydíjas szerződéses viszonyban levő Ügyfelek részére biztosított szolgáltatás.

Garanciális szolgáltatás:
Garanciális szolgáltatást csak érvényes garanciajegy ellenében áll módunkban biztosítani.

Idegen Garanciális szolgáltatás:
Idegen Garanciális szolgáltatásunk azon Szolgáltatótól vásárolt termékekre vonatkozik, amelyekre a garanciális kötelezettséget nem Szolgáltató vállalja. Ezen szolgáltatást csak érvényes garanciajegy illetve számla alapján áll módunkban biztosítani. Idegen Garanciális szolgáltatás esetén a termékhez kiadott garancia jegyen feltüntetett szolgáltató által kiadott vállalási feltételek érvényesek

Javítás megrendelése:

Telephelyen:
Azon termékek esetén, amelyekre cégünknél lehet érvényesíteni a garanciális szolgáltatást, illetve a nem garanciális (fizető) javításra átvett termékekről számítógéppel kiállított Átvételi elismervény-t adunk ki. Azon termékek esetén, amelyekre nem cégünknél lehet érvényesíteni a garanciális javítást, de cégünknél vásárolták a terméket és ez bizonylat (számla) ellenében igazolható, akkor a terméket cégünk átveszi és továbbítja a garanciaviselő részére. Az átvett termékekről számítógéppel kiállított Javítási megbízást állítunk ki.

Helyszínen:
A javításra átvett eszközökről Szerviz munkalap-ot állítunk ki.
Az Átvételi elismervényen, Szerviz munkalap-on a következő adatokat rögzítjük:
- Megrendelő neve, címe, telefonszáma, kapcsolattartója
- Javításra átvett eszköz(öke)t gyáriszámmal
- Hiba leírását (Megrendelő által elmondottak alapján)
- Javításra átvétel időpontját
- Várható elkészülés időpontját, javítás várható költségét

Szervizben történő javítás esetén a terméknek a szervizbe történő beszállítása illetve elszállítása a Megrendelőt terheli, azonban külön díj esetében lehetőség van a szállítás megrendelésére. A fent leírt elismervények - Megrendelő és Szolgáltató általi - aláírásával mindkét fél változtatás nélkül elismeri a SZERVIZ VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT-ban leírtakat és ezáltal létrejön a szolgáltatói jogviszony.

Felelősségkorlátozás:

Az adattárolón, terméken tárolt adatokért, programokért, beállításokért felelőséget nem vállalunk, ezen információk biztonsági mentése, tárolása a Megrendelő feladata. Nem felelünk az adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, közvetett károkért, elmaradt haszonért, használatkiesés okozta károkért, akkor sem, ha ezek a szolgáltatásra visszavezethető okból következnek be. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható illetve nem jelzett sárülésekért nem vállalunk felelősséget. A megrendelő elismeri, hogy az általa javításra megrendelt számítógépen futó programok jogtiszták, a szoftverek jogtisztaságát a Szolgáltató ellenőrizheti.

Minőségi kifogás intézése:

Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogásait a helyszinen a szervizvezetőnek illetve a Szolgáltatónál kifüggesztett szerveknél teheti meg.Cégünk jelen szabályzatot az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet illetve a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban alakította ki.

Garanciális szolgáltatás esetén:

A garanciavállalási idő meghosszabodik a hibabejelentés időpontja és a garanciális szolgáltatás elvégzése között eltelt idővel. A garanciális szolgáltatás befejezéséről a Megrendelőt értesítjük, a termék mielőbbi elszállítására kérjük. Nem hosszabodik meg a garanciavállalás ideje az elkészült terméknek a Szolgáltató általi tárolásának idejével.

Fizető szolgáltatás esetén:

Szolgáltató az általa végzett szolgáltatásokra 1 hónap garanciát vállal. A szolgáltatás folyamán beépített legalább 10.000,-Ft azaz tízezerforint feletti alkatrészek esetén 1 év garanciát vállal. A 10.000,-Ft azaz tízezerforint alatti értékű alkatrészek esetén a garanciavállalási idő 1 hónap.

Amennyiben a szolgáltatás befejezése után kiállított számla összege meghaladja a 20.000,-Ft ot, akkor a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendeletnek megfelelően az elvégzett szolgáltatásra 6 hónap jótállást vállalunk. Ilyen esetben a jótállás érvényesítéséhez garanciajegyet bocsátunk ki. A kiadott garanciajegy a számlával együtt érvényes.

Bevizsgálás, javítás folyamata:

Az termék(ek) javítása a bevizsgálással történik. A bevizsgálás az átvételkor a Megrendelő által megadott hibaleírás alapján történik. Az általunk feltárt hibajelenség alapján árkalkulációt készítünk. Amennyiben a javítás végösszege meghaladja az elsődlegesen megadott javítás várható költségét, abban az esetben a Megrendelővel közöljük (telefonon vagy írásban) a magasabb javítási költséget. A Megrendelő által jóváhagyott árkalkuláció alapján elvégezzük a szolgáltatást. Amennyiben a javítás során további előre nem látható költség merül fel azt minden esetben jelezzük a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő az általunk adott árkalkuláció alapján nem tart igényt a szolgáltatásunkra, akkor az érvényben levő Szolgáltatási árjegyzéknek megfelelő Bevizsgálási díjat kell megtérítenie. Amennyiben a javítás ideje elhúzódik pl. alkatrészhiány miatt, erről a Megrendelőt telefonon tájékoztatjuk. Ha a Megrendelő ezen ok miatt nem tart igényt szolgáltatásunkra, akkor az érvényben levő Szolgáltatási árjegyzéknek megfelelő Hibafeltárási díjat kell megtérítenie.

Javítás befejezése:

A javítás befejezéséről telefonon értesítjük a Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő az értesítést követő 10. napig a terméket nem szállítja el szervizünkből Tárolásí díjat számítunk fel, melynek mértéke az érvényben levő Szolgáltatási árjegyzékben rögzített. A kiértesítés napjától számított 3 hónap után a Szolgáltató jogosult a terméket értékesíteni, majd az értékesítést követően Megrendelővel elszámolni.

Termék átadása megrendelő részére:

A terméket kiadni a Megrendelő részére csak az átvételi elismervény bemutatása esetén áll módunkban. Az elismervény hiányában a terméket csak a Megrendelő nevére szóló eredeti számla vagy bizonylat alapján adjuk ki. Szolgáltatás teljesítéséről illetve a szolgáltatás nem teljesítésről is munkalap illetve a munkalap alapján számla készül. A kiállított számlát a Megrendelő készpénzben illetve megegyezés alapján átutalással köteles kiegyenlíteni. A fizetés teljesítéséig Szolgáltató jogosult a termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének

Számítástechnikai üzletágunk vezetője: Varga Attila

Kérdés-megrendelés esetén kérjük vele vegye fel a kapcsolatot: tel.: 06-20/9627626

E-mail:

Aktuális árainkról az üzletben adunk felvilágosítást.